Gade - sogn i København

CapellasalleSogn
1940Tårnby