Gade - sogn i København

HenckelsalleSogn
1906Sundby
1916Filip
Henckelsalle
Efter 1925 se også Luganovej