Gade - sogn i København

RytterbakkenSogn
1940Utterslev