Gade - sogn i København

MeinungsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1880Sankt Stefan
1890Sankt Johannes
1890Sankt Stefan
1906Sankt Johannes
1906Sankt Stefan
1916Sankt Johannes
1916Simeon
1940Sankt Johannes
1940Simeon
Meinungsgade hører til
Strandkvarter