Gade - sogn i København

RegitsevejSogn
1940Simon Peter