Gade - sogn i København

PindosvejSogn
1940Simon Peter