Gade - sogn i København

EjbyalleSogn
1940Hvidovre