Gade - sogn i København

BrahesborgsalleSogn
1906Sundby
1916Filip