Gade - sogn i København

RebildvejSogn
1940Grøndal