Gade - sogn i København

VendsysselvejSogn
1940Grøndal