Gade - sogn i København

LisbjergvejSogn
1940Rødovre