Gade - sogn i København

FrilandsalleSogn
1940Timotheus