Gade - sogn i København

KastelsvejSogn
1906Frihavn
1916Frihavn
1940Citadel (Kastelkirken)
Kastelsvej
Før 1896 se også Citadelsvej