Gade - sogn i København

DalgasvejSogn
1906Hellerup
1916Hellerup