Gade - sogn i København

SteenswinkelvejSogn
1940Sankt Thomas