Gade - sogn i København

IrmelinvejSogn
1940Simon Peter