Gade - sogn i København

BjarkedvejSogn
1940Sankt Lukas