Gade - sogn i København

HospitalsvejSogn
1890Frederiksberg
1906Frederiksberg
1906Sankt Lukas
1916Solbjerg
1940Solbjerg