Gade - sogn i København

EnighedsvejSogn
1870Frederiksberg
1880Frederiksberg
1890Frederiksberg
1906Frederiksberg
1906Ordrup
1916Frederiksberg
1916Ordrup
1940Ordrup
Enighedsvej
Efter 1928 se også Edisonsvej
Før 1869 se også Klammerivej