Gade - sogn i København

LerchenborgvejSogn
1940Vanløse