Gade - sogn i København

ToldbodenSogn
1890Garnison