Gade - sogn i København

VoldmestergadeSogn
1870Sankt Jakob
1880Sankt Jakob
1890Sankt Jakob
1906Østervold
1916Østervold
1940Østervold