Gade - sogn i København

HerholdtsgadeSogn
1940Vor Frue