Gade - sogn i København

StenmaglevejSogn
1940Husum