Gade - sogn i København

SoldugvejSogn
1940Kastrup