Gade - sogn i København

SandagervejSogn
1940Hvidovre