Gade - sogn i København

PilemosevejSogn
1940Rødovre