Gade - sogn i København

StrandgadeSogn
1787Vor Frelser
1801Vor Frelser
1840Vor Frelser
1870Vor Frelser
1880Vor Frelser
1890Vor Frelser
1906Kristkirken
1906Vor Frelser
1916Christians
1916Vor Frelser
1940Christians
1940Vor Frelser
Strandgade hører til
Købmager kvarter