Gade - sogn i København

MellemvejSogn
1916Kastrup
Mellemvej
Efter 1901 se også Gullandsgade