Gade - sogn i København

SylowsalleSogn
1906Sundby
1940Solbjerg