Gade - sogn i København

KoreavejSogn
1940Simon Peter
Koreavej
efter 1923 se også Nebraskavej
før 1927 se også Solvangsvej