Gade - sogn i København

KoreavejSogn
1940Simon Peter
Koreavej
Efter 1923 se også Nebraskavej
Før 1927 se også Solvangsvej