Gade - sogn i København

ChristiansholmsvejSogn
1940Skovshoved
Christiansholmsvej
Efter 1869 se også Nyvej