Gade - sogn i København

ChristiansholmsvejSogn
1940Skovshoved
Christiansholmsvej
efter 1869 se også Nyvej