Gade - sogn i København

LollandsalleSogn
1916Søborg