Gade - sogn i København

EdelsmindevejSogn
1940Brønshøj