Gade - sogn i København

HolmenspladsSogn
1840Holmen