Gade - sogn i København

LerfosgadeSogn
1940Sundby