Gade - sogn i København

LimfjordsvejSogn
1940Grøndal
Limfjordsvej
Før 1925 se også Ofeavej
Før 1926 se også Nordre Ofeavej