Gade - sogn i København

LimfjordsvejSogn
1940Grøndal
Limfjordsvej
før 1926 se også Nordre Ofeavej
før 1925 se også Ofeavej