Gade - sogn i København

ThorupsgadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1890Helligkors
1906Helligkors
1916Helligkors
1940Bethlehem