Gade - sogn i København

SundbyvesterpladsSogn
1940Højdevang