Gade - sogn i København

BernstorfflundalleSogn
1940Gentofte