Gade - sogn i København

VagtmestervejSogn
1940Kapernaum