Gade - sogn i København

PostholdervejSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken