Gade - sogn i København

VognborgvejSogn
1940Grøndal