Gade - sogn i København

RaunstrupvejSogn
1940Vanløse