Gade - sogn i København

LykkesborgalleSogn
1916Søborg
1940Søborg