Gade - sogn i København

PeitersvejSogn
1940Simon Peter