Gade - sogn i København

EjderstedgadeSogn
1940Enghave
1940Kristkirken