Gade - sogn i København

HastingsvejSogn
1940Højdevang