Gade - sogn i København

BalsamvejSogn
1940Kastrup