Gade - sogn i København

SkotterupgadeSogn
1940Anna